Hàng nghìn du khách đến với Lễ hội Hoa Dã quỳ ở Gia Lai

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 1

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 2

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 3

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 4

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 5

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 6

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 7

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 8
hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 9

hang nghin du khach den voi le hoi hoa da quy o gia lai hinh 10