Nổ nhà máy ở Hàn Quốc, 4 công dân Việt Nam thương vong

image

Báo Lao Động giữ bản quyền nội dung trên website này. Báo điện tử Lao Động được phát triển bởi Lao Động Technologies © 2018