"Thần y" ở Hà Tĩnh truyền "năng lượng vũ trụ" vào lá cây, nước lã để… chữa bệnh

image

Báo Lao Động giữ bản quyền nội dung trên website này. Báo điện tử Lao Động được phát triển bởi Lao Động Technologies © 2018