Cận cảnh gần 60 tổ ong trên cây gạo giá hàng trăm triệu đồng