Đội hình tối ưu giúp Arsenal khuất phục Huddersfield?

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 1

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 2

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 3

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 4

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 5

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 6

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 7

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 8

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 9

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 10

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 11

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 12

doi hinh toi uu giup arsenal khuat phuc huddersfield? hinh 13