Triển khai nghiêm túc chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024


(ĐCSVN) – Đó là yêu cầu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại buổi kiểm tra công tác mặt trận của TP Hà Nội năm 2018, chiều 7/12. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng dự buổi làm việc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn 

 phát biểu tại buổi kiểm tra. (Ảnh: HH)

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội trong năm 2018. Trong đó, nổi bật là tính chủ động trong chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên; đổi mới sáng tạo nội dung phương thức hoạt động, kịp thời sơ kết, tổng kết xây dựng mô hình, xây dựng cơ chế duy trì phong trào bền vững.

Bí Thư Thành ủy ghi nhận vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị, xã hội đã góp phần vào thành công chung của thành phố, đặc biệt là thực hiện rất tốt việc thu hút các nhà khoa học, trí thức Thủ đô tham gia công tác phản biện; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân; giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần giảm dần các tồn tại và “điểm nóng”.

Năm 2019, ngoài công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, còn là năm sôi động về các hoạt động kinh tế – xã hội, đầu tư, do đó, Bí Thư Thành ủy yêu cầu phải tăng cường vai trò giám sát, phản biện của MTTQ các cấp. Đồng thời, Mặt trận cần tuyên truyền mạnh mẽ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách lớn của thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải tiếp tục phát huy vai trò, vị trí  trong hệ thống chính trị, tuyên truyền, vận động và làm nòng cốt để quy tụ các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên và nhân dân phát huy trí tuệ đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội.


Hình ảnh tại buổi kiểm tra. (Ảnh: HH)

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương ghi nhận những kết quả mà  Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, là cách làm chủ động, sáng tạo trong thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, triển khai Ngày hội đại đoàn kết tại hơn 700 khu dân cư trên địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội đã sớm cụ thể các quy định trong công tác Mặt trận, chỉ đạo sâu sát về giám sát, phản biện xã hội, nhận xét đảng viên nơi cư trú. Nhờ đó, việc vận động, chăm lo cho người nghèo, vận động Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, công tác giám sát, phản biện xã hội… của TP Hà Nội đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cần triển khai nghiêm túc Chỉ thị 17-CT/TƯ của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Đổi mới nội dung Đại hội trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt chú ý về công tác cán bộ; công tác thông tin tuyên truyền. Ủy ban MTTQ TP cần quan tâm giám sát phản biện xã hội để hoạt động này đi vào chiều sâu, thực chất; phải tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận…/.

HH