Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới


(Xây dựng) – Để Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) phát huy hiệu quả bền vững, sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, các địa phương trong huyện vẫn không ngừng nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí.
Các tuyến đường, ngõ xóm được bê tông hóa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.


Xác định mục đích của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn, huyện Bình Xuyên luôn coi việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM là việc làm quan trọng, thường xuyên và liên tục. Vì vậy, hiện nay, công tác quy hoạch xây dựng NTM tại các xã vẫn đang tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.


Hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Về xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, trong năm 2018 các xã đã xây dựng mới được 11,193 km với kinh phí là 22,496 tỷ đồng. Theo kế hoạch, yêu cầu mỗi xã phải xây dựng 01 tuyến đường văn minh.


Bên cạnh đó, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và các điều kiện dạy và học của các trường học trên địa bàn, hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận lại đạt chuẩn của 8 trường THCS, 6 trường tiểu học (trong đó đề nghị công nhận đạt chuẩn mức độ 2 của trường Tiểu học Thiện Kế B).


Trong năm 2018, 2 trường THPT là Quang Hà và Võ Thị Sáu được công nhận đạt chuẩn, nâng tổng số trường THPT đạt chuẩn lên 3/3 trường đạt 100%. Hiện nay, trên địa bàn còn trường THCS Bá Hiến chưa đạt chuẩn.


Về cơ sở vật chất, văn hóa trong năm 2018 các xã đã tập trung nguồn lực xây dựng mới được 7 nhà văn hóa (NVH) (trong đó xã Thiện Kế xây mới 5 NVH, xã Tam Hợp 01 NVH, xã Bá Hiến 01 NVH). Cơ sở vật chất của các trung tâm văn hóa từng bước được quan tâm đầu tư hoàn thiện, đang triển khai xây dựng Nhà văn hóa thanh thiếu nhi huyện.


Các chỉ tiêu tiêu chí khác cũng được quan tâm nâng cao như: Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, tăng 1,1% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 2,1%, giảm 0,5% so cùng kỳ; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn đạt 99%, tăng 3% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,07%, tăng 3% so cùng kỳ; các xã đã trồng được hơn 10km đường hoa.


Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM trên địa bàn, trong thời gian tới huyện Bình Xuyên cần tập trung chỉ đạo các xã NTM đầu tư duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được, ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí về phát triển sản xuất, phát triển và bảo vệ môi trường nông thôn; đầu tư hoàn thiện, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt, chú trọng đến tái cơ cấu nông nghiệp để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân.

Trang Lê