Gây mất đoàn kết, công chức bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ

Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân đã được Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-TANDTC.

Theo Quy chế, công chức ngành Tòa án bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ nếu:

– Gây mất đoàn kết trong đơn vị; thực hiện các nhiệm vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục;

– Hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm;

– Có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cục, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật…

Gây mất đoàn kết nội bộ, công chức bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ

Gây mất đoàn kết nội bộ, công chức Tòa án bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ (Ảnh minh họa)


Riêng các công chức giữ chức vụ lãnh đạo bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ nếu có trên 50% các tiêu chí về chức  trách, nhiệm vụ được đánh giá không hoàn thành; Đơn vị phụ trách hoàn thành dưới 50% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra…

Quyết định này được ban hành ngày và có hiệu lực từ ngày 02/01/2019.

Lan Vũ