Đề xuất nâng mức vay vốn tạo việc làm cho người lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9-7-2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm.
 

de xuat nang muc vay von tao viec lam cho nguoi lao dong Đề xuất bổ sung thêm các nguồn vốn cho CNVCLĐ vay phát triển kinh tế
de xuat nang muc vay von tao viec lam cho nguoi lao dong LĐLĐ Hà Nội khảo sát hiệu quả vốn vay giải quyết việc làm

Theo quy định hiện hành, Quỹ Quốc gia về việc làm được sử dụng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay ưu đãi đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mức như sau: Mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 1 dự án tối đa là 1 tỉ đồng và không quá 50 triệu đồng cho 1 NLĐ được tạo việc làm. Đối với NLĐ, mức vay tối đa là 50 triệu đồng.

Tại dự thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và NLĐ. Cụ thể: Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 1 dự án tối đa là 2 tỉ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 1 NLĐ được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với NLĐ, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Về thời hạn vay vốn, dự thảo đề xuất nâng thời hạn vay vốn từ không quá 60 tháng lên không quá 120 tháng. Thời hạn vay vốn cụ thể do Ngân hàng chính sách xã hội và đối tượng vay vốn thỏa thuận căn cứ vào nguồn vốn, chu kỳ sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn. Về lãi suất vay vốn, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật.

de xuat nang muc vay von tao viec lam cho nguoi lao dong
Nhiều lao động đã có thêm việc làm, vươn lên thoát nghèo nhờ được vay vốn từ Quỹ Quốc gia. Ảnh minh họa. Nguồn Hanoimoi

Về điều kiện bảo đảm tiền vay, dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Dự thảo nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi đến hết ngày 28/4/2019.

Được biết, nhằm đẩy mạnh hỗ trợ việc làm cho NLĐ, từ năm 1992, Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm (nay là Quỹ quốc gia về việc làm) được thành lập theo Nghị quyết số 120/HĐBT để cho vay tín dụng ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ, hộ gia đình. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ quốc gia về việc làm được thực hiện theo quy định Luật Việc làm, Nghị định số 61/2015.

Theo đánh giá, mặc dù nguồn vốn không nhiều, nhưng hoạt động cho vay của quỹ rất hiệu quả, góp phần quan trọng hỗ trợ giải quyết việc làm cho NLĐ. Đặc biệt, thông qua quỹ đã hỗ trợ nhiều đối tượng lao động yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân, gia đình, cộng đồng.

Tuy nhiên hoạt động cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm cũng gặp những khó khăn, tồn tại. Đó là chất lượng việc làm tạo ra chưa cao, hoạt động cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, đối tượng vay là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp; nguồn vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế mới chỉ đáp ứng 30 – 35% nhu cầu vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.