Phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế: Không thể coi nhẹ môi trường

08:05 | 17/03/2019

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện nếu muốn tồn tại trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh những lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam thì đi cùng với đó các thách thức đặt ra, trong đó có vấn đề môi trường.