Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định: Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thời gian qua.

Tăng lương 2019 – 2020: Mỗi công chức thêm bao tiền?

6 chủ tịch tỉnh thế hệ 7X là những ai?

Có một bộ phận ‘nín thở chờ bóp cò’ khi quy hoạch đại hội Đảng

Để phục vụ cho công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội 13 của Đảng, hôm nay, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. 

Ông Phạm Minh Chính khẳng định Quảng Ninh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Quảng Ninh

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 7,6%; giai đoạn 2016-2018 đạt 10,5% và dự kiến giai đoạn 2016-2020 đạt 11,1%. Bình quân thu nhập đầu người tăng nhanh, năm 2018 đạt hơn 5.000 USD và dự kiến đến 2020 đạt hơn 6.500 USD, gấp gần 3 lần năm 2010.

Quảng Ninh cũng đã đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển theo hướng bền vững. Thực hiện cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả nổi bật, tỉnh cũng triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm đã được Chính phủ nhân rộng ra cả nước.

Quảng Ninh cũng đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện nhiều thí điểm với cách làm sáng tạo cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, thu được những thành tựu đáng khích lệ. 

Đánh giá cao những kinh nghiệm của Quảng Ninh tích lũy được trong những năm qua, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của Quảng Ninh trên các lĩnh vực và gợi mở những tư duy mới, cách làm mới; đồng thời ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ninh và sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng. 

Chiều nay, ông Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn tiếp tục chương trình khảo sát Khu kinh tế Vân Đồn.

Hai ủy viên Bộ Chính trị họp chốt sáp nhập sở ngành

Hai ủy viên Bộ Chính trị họp chốt sáp nhập sở ngành

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình chủ trì cuộc họp chốt việc sáp nhập sở ngành.

Theo VOV